# JSME TU PRO VÁS

 • Rok 1990
  Rok 1990

  Mimořádným sjezdem 7.2.1990 začínají novodobé dějiny OS KOVO.

 • Rok 1991
  Rok 1991

  Proběhlo jednání odborů s Václavem Havlem.

 • Rok 1992
  Rok 1992

  V roce 1992 probíhala KUPONOVÁ PRIVATIZACE

 • Rok 1993
  Rok 1993

  2. - 3. dubna se konal klíčový rozdělovací sjezd, při kterém vznikly samostatné odborové organizace KS KOVO (ČR) a OZ KOVO (SR).

 • Rok 1994
  Rok 1994

  22.3. se konala demonstrace na Staroměstské náměstí v Praze

 • Rok 1995
  Rok 1995

  25.3. se konal celostátní mítink na Staroměstkém náměstí v Praze na téma sociální zákony (90.000 účastníků)

 • Rok 1996
  Rok 1996

  V tomto roce se nám podařilo úspěšně spustit program Evidence členů pro ZO.

 • Rok 1997
  Rok 1997

  19.-21.6. se konal II. sjezd OS KOVO / Masová demonstrace na Staroměstkém náměstí v Praze

 • Rok 1998
  Rok 1998

  V Brně vznikla zaměstnanecká pojízdná tramvaj pro řešení zaměstnaneckých problémů občanů.

 • Rok 1999
  Rok 1999

  Jsme demonstrovali před Poslaneckou sněmovnou České republiky / 17.-18.6. se konal 1. kongres EMF v Kodani

 • Rok 2000
  Rok 2000

  OS KOVO se stalo signatáři Paktu solidarity EMF / 1. listopadu proběhla konference EMF k rozšíření EU / 14.3. probehla protestní demonstrace proti propuštění zaměstnanců ŽDB

 • Rok 2001
  Rok 2001

  21.-23.6. proběhl III. sjezd OS KOVO / konference OS KOVO a OZ KOVO k rozšíření EU

 • Rok 2002
  Rok 2002

  20.2. proběhla demonstrace v Praze za Novou Huť / 2.7. proběhl mítínk v Sobotíně

 • Rok 2003
  Rok 2003

  13.-14.6. proběhl II. kongres EMF / 22.5. proběhla v Ostravě celostátní demontrace proti nezaměstnanosti /

 • Rok 2004
  Rok 2004

  V období 09/2002-05/2004 vycházel časopis Kovák jako Kovák Energetik. Od 06/2004 byl opět samostatný časopis Kovák

 • Rok 2005
  Rok 2005

  23.-25.6. proběhl již IV. sjezd OS KOVO / 19.3. proběhla celoevropská demonstrace v Bruselu (200.000 účastníků) / 22.-25.5. ve Vídni proběhl 31. kongres IMF

 • Rok 2006
  Rok 2006

  21.10. proběhl odborový den v Bavorském Mnichově - "Akční den" proběhl po celém Německu a zúčastnilo se 40.000 českých odborářů.

 • Rok 2007
  Rok 2007

  23.6. proběhla demonstrace na Václavském náměstí v Praze proti návrhu reformy veřejných financí (35.000 lidí) / 6.-7.6. proběhl 3. kongres EMF v Lisabonu

 • Rok 2008
  Rok 2008

  11.3. proběhl tichý protest před Poslaneckou sněmovnou proti reformě důchodového systému / 5.4. v Lublani proběhla protestní demonstrace za spravedlivé mzdy v EU

 • Rok 2009
  Rok 2009

  18.-20.6. jsme se sešli na již V. sjezdu OS KOVO

 • Rok 2010
  Rok 2010

  V. sjezd ČMKOS (9.-10.4.) / 21.9. proběhla demonstrace státních zaměstnanců na náměstí Jana Palacha v Praze (40.000 účastníků)

 • Rok 2011
  Rok 2011

  21.5. proběhla na Václavském náměstí v Praze demonstrace (50.000 účastníků) / 16.6. proběhla stávka dopraváků / 26.4. byl protest proti vládním reformám

 • Rok 2012
  Rok 2012

  27.3. se uskutečnila demonstrace zdravotníků / 21.4. proběhla celostátní demonstrace na Václavském náměstí (150.000 účastník) - největší demonstrace od roku 1989

 • Rok 2013
  Rok 2013

  20.-22.6. proběhl již VI. sjezd OS KOVO / 7.10. byl DEN ZA DŮSTOJNOU PRÁCI

 • Rok 2014
  Rok 2014

  VI. sjezd ČMKOS / 4.4. proběhla demonstrace v Bruselu (50.000 účastníků) za LEPŠÍ EVROPU

 • Rok 2015
  Rok 2015

  16.9. se uskutečnil mítink KONEC LEVNÉ PRÁCE / 10.10. v Berlíně proběhl  "STOP TTIP + CETA" (250.000 účastníků)

 • Rok 2016
  Rok 2016

  7.9. již II. mítínk KONEC LEVNÉ PRÁCE / 9.11. demonstrace ocelářů v Bruselu (15.000 účastníků) "Akční plán oceli pro Evropu"

 • Rok 2017
  Rok 2017

  15.-17.6. proběhl v pořadí již VII. sjezd OS KOVO / 14.9. v pořadí III. mítínk "Konec levné práce"

 • Rok 2018
  Rok 2018

  3.4. jsme tu již 25let, jako samostatné české OS KOVO

 • Rok 2019
  Rok 2019

  28. dubna 2019 jsme si všichni připoměli, v rámci piety ČMKOS, památku obětí pracovních úrazů.

 • Rok 2020
  Rok 2020

  1. března 2020 byly potvrzeny první 3 případy nemoci COVID-19 v České republice. Celá tato pandemie paralizovala Českou republiku na několik měsíců. Východiskem z této krize je kvalitní očkování.

 • Rok 2021
  Rok 2021

  I v roce 2021 byla společnost omezena pandemii COVID-19 / V únoru byla spuštěna evropská kampaň PRÁCE NA DÁLKU / 25. října byla zahájena evropská kampaň JUST TRANSITION 

 • Rok 2022
  Rok 2022

  23.-25. června 2022 proběhl VIII. Sjezd OS KOVO / 8.10.2022 proběhla po deseti letech velká demonstrace PROTI DRAHOTĚ

Bývalí, současní i budoucí KOVÁCI,

  vám všem bychom chtěli poděkovat, že jste využili nebo využijete té možnosti, stát se členy největšího odborového svazu v České republice. Vždy si můžete být jisti, že stojíme na straně zaměstnanců a maximálně podporujeme férové zacházení se zaměstnanci na pracovištích, kde působíme.

  Vedeme sociální dialog na celostátní, regionální i podnikové úrovni s cílem vykonávat práva a povinnosti odborové organizace podle ustanovení zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti, právních předpisů o BOZP a dalších pracovněprávních předpisů. Kolektivně vyjednáváme a uzavíráme kolektivní smlouvy u všech zaměstnavatelů a organizací zaměstnavatelů, u kterých působíme.

  Dbáme na dodržování zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti, právních předpisů o BOZP apod. Usilujeme o pravidelnou valorizaci podpor v nezaměstnanosti, důchodů, sociálních podpor a mezd v závislosti na vývoji životních nákladů. Zastupujeme své členy ve sporech pracovněprávních, mzdových a při neplnění závazků vyplývajících z kolektivních smluv.

  S ČMKOS a dalšími odborovými svazy prosazujeme návrhy zákonů a dalších právních předpisů směřujících k naplňování zájmů členů OS KOVO.

  OS KOVO po celou dobu prosazuje oprávněné požadavky svých členů, obhajuje jejich zaměstnanecké, mzdové, pracovní, sociální a kulturní zájmy a základní lidská a občanská práva. Dále zabezpečuje činnosti v oblasti kultury, vzdělání, sociální péče, ekologie, tělovýchovy, sportu a výchovy a ochrany dětí a mládeže, rekreační, zájezdové a zájmové činnosti. Jsme solidární prostřednictvím Konta živelních pohrom k těm, kteří pomoc potřebují.

  Jako členové OS KOVO získáváte i přidanou hodnotu v podobě nejrůznějších benefitů a výhod. Ať jsou to zvýhodněné pobyty a dovolené nebo výhodnější mobilní a internetové služby, komplexní bytové poradenství ZDARMA v podobě spolupráce se SON, ale mezi tu největší výhodu patří velikost svazu, která se díky pokrytí sítí regionálních pracovišť OS KOVO po celé České republice vždy snaží být svým členům co nejblíže, tak aby mohla co nejrychleji bojovat za vaše zaměstnanecká práva, ať v podobě tvorby návrhu kolektivní smlouvy, anebo při protestních mítincích či demonstracích.

  Staňte se i vy součástí této skvělé rodiny, která vždy bojovala, bojuje a bude bojovat za práva zaměstnanců.

Jsme vždy s vámi!
Odborový svaz KOVO

Prolistujte si naší novou publikaci  vydanou u příležitosti 30. výročí vzniku Odborového svazu KOVO
Celoobrazovková verze ZDE

 

Videospot OS KOVO za 25let fungování

 

pokud chcete vidět videoupoutavku ve FullHD rozlišení, klikněte na náš